Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14.,1/18. i 8/21.), Općinska
načelnica Općine Vrpolje dana 21. prosinca 2021. godine utvrđuje i objavljuje

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje
za 2022. godinu

Tekst Godišnjeg plana

Odgovori

Skip to content