I. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 11. Stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i
85/15.) i na temelju članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22)
Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 03. svibnja 2022. godine donijela je

I. IZMJENE I DOPUNE PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2022. GODINU

Tekst I. izmjena i dopuna plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Odgovori

Skip to content