I. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 11. Stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“
broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 13/22 i 37/22) Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 09. kolovoza 2023. godine
donijela je


I. IZMJENE I DOPUNE PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2023. GODINU

Tekst Plana

Odgovori

Skip to content