II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2023. godini

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.), članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 1/23 i 7/23), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 14. kolovoza 2023. godine donijela je

II. Izmjene i dopune
PLANA
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrpolje u 2023. godini

Tekst II. Izmjena i dopuna Palna prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2023. godini

Odgovori

Skip to content