<strong>IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA<br>ZA STARIJE OSOBE U VRPOLJU</strong>

Općina Vrpolje u suradnji s Centrom za razvoj Brodsko-posavske županije – CTR i partnerom Brodsko-posavskom županijom se prijavila na projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Vrpolju na Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C4.3.R3 – 14.01 „Izgradnja i opremanje centra za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“ , u okviru komponenete 4. – Tržište rada i socijalna zaštita, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 17. kolovoza 2023. godine odobrena su bespovratna sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 5.072.063,51 eura za projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Vrpolju“.

Od 18 novih centara za starije osobe u Republici Hrvatskoj, među odabranim je i Centar za starije osobe u Vrpolju ukupne vrijednosti 6.810.848,82 eura.

Projektom „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Vrpolju“ će se izgraditi i opremiti građevina kako bi se uspostavila javna ustanova Centar za starije osobe u Vrpolju kroz koje će se povećati dostupnost izvaninstitucijskih i institucijskih usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Svrha Projekta je poboljšanje dostupnosti integrativne cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se izgradnjom uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave javne ustanove Centra za starije osobe u Vrpolju korisnicima će se omogućiti što duži ostanak starije osobe u svom domu. Također će Centar osigurati nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno visine o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini doma ili lokalne zajednice te zaseban odjel za smještaj osoba s Alzheimerom i drugim demencijama.

Centar za starije osobe u Vrpolju gradit će se na k.č.br. 1182 u k.o. Vrpolje u Ulici Stjepana Radića 159, visine P+2, veličine GBP 4.849,40m².

Projektom je predviđeno ukupno 123 ležaja ili kreveta za institucijske i izvaninstitucijske usluge, odnosno 93 kreveta za uslugu smještaja III. i IV. stupnja usluge (77 kreveta za pružanje III stupnja usluga – za starije i teško bolesne odrasle osobe), 16 kreveta za pružanje IV. stupnja usluga (za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti ili drugih demencija) te 20 kreveta za cjelodnevni boravak i 10 kreveta za poludnevni boravak.

Projektom su predviđene izvaninstitucijske usluge za cjelodnevni boravak za 20 korisnika za poludnevni boravak za 20 korisnika te su predviđene i izvaninstitucijske usluge koje uključuje skrb za starije osobe za vrijeme spriječenosti (2 korisnika), usluge za individualno savjetovanje – 600 usluga godišnje i za grupno 300 usluga godišnje kao i uslugu pomoć u kući za maksimalno 130 korisnika koja uključuje organiziranje prehrane (pripremu ili nabavu i dostavu gotovih obroka), obavljanje kućnih poslove, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Predviđena je i usluga pružanja integrirane skrbi za starije osobe povezivanjem socijalnih usluga i zdravstvene skrbi na primarnoj razini, osiguranjem primarne zdravstvene zaštite gdje je projektom predviđen prostor za liječnika obiteljske medicine te ostale usluge poput organiziranja dnevne aktivnosti, osiguranja pratnje na liječničke preglede, organizacija dostave lijekova, organizacija radionica za unaprjeđenje digitalnih vještina, provođenja rekreativnih aktivnosti za starije i slabije pokretne osobe, organizacija tribina i edukacija.

Želimo i napomenuti da je u novoosnovanoj javnoj ustanovi Centru za starije osobe u Vrpolju predviđeno zapošljavanje 75 djelatnika.

Općina Vrpolje se i ovim putem želi zahvaliti na pomoći i suradnji Centru za razvoj Brodsko-posavske županije – CTR-u i Brodsko-posavskoj županiji kao partneru na projektu iz razloga što smo zajedničkim aktivnostima pridonijeli apliciranju, odnosno prijavi projekta „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Vrpolju“ na Otvoreni poziv NPOO i Vladi Republike Hrvatske koja je dala suglasnost i dodijelila bespovratna sredstva u iznosu od 5.072.063,51 eura za kapitalni projekt koji je od velike važnosti za Općinu Vrpolje i Brodsko-posavsku županiju.

Skip to content