Općina Vrpolje, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za Izgradnju pješačkih staza u Vrpolju, procijenjene vrijednosti nabave: 470.000,00 kuna.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do 3. rujna 2015. godine do 11:00 sati.
Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija (poziv na dostavu ponude, ponudbeni list, izjava o dostavi jamstva, troškovnik) može se preuzeti u nastavku.

Dokumentacija za nadmetanje.

Skip to content