Javni natječaj za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22.), članka 3. i 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/11) i članka 12. Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje od  15. lipnja  2022. godine Klasa: 024-03/22-01/04, Urbroj: 2178-11-01-11-10  Općinsko vijeće Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

1.

                Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vrpolje i to:

                a) Poljoprivredno zemljište na području  k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni uložak broj 853, sa rokom trajanja  zakupa od 3 godine, kako slijedi:

Red. br.Broj k.č.br.Površina u m2Kultura i naziv rudineNajniža početna cijena godišnje  zakupnine  (kn)
1.2103/173620Pašnjak Močilno1.472,40
2.2169/129474Pašnjak Močilno    589,48

Cijeli tekst

Odgovori

Skip to content