Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje – viši stručni suradnik- knjižničar

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i
112/19), u nastavku teksta: Zakona i članka 5. Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrpolje u 2023. godini („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 2/23, 5/23 i 8/23),
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje raspisuje:


J A V N I N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje,
na radno mjesto

  • viši stručni suradnik- knjižničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim
    radnim vremenom, 40 sati tjedno uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Tekst Javnog natječaja

Tekst Javnog natječaja (NN)

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj

Odgovori

Skip to content