Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije broj 13/22, 37/22), članka 3. i članka 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 14/11,37/22) te
članka 16 Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni glasnik Općine
Vrpolje broj 6/23), Općinsko vijeće Općine Vrpolje raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrpolje
prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet prodaje su nekretnine u Ulici Josipa Matasovića na području k.o. Vrpolje upisane u
zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu, zemljišno
označenog kako slijedi:

 1. k.č.br. 2330/10 – Livada Vašarište, površine 620 m2,
  Početna cijena iznosi: 7.012,20 eura/52.833,42 (11,31 eura/ 85,21 kn po m2)
 2. k.č.br. 2330/11 – Livada Vašarište, površine 620 m2,
  Početna cijena iznosi: 7.012,20 eura/52.833,42 (11,31 eura/ 85,21 kn po m2)
 3. k.č.br. 2330/12 – Livada Vašarište, površine 620 m2,
  Početna cijena iznosi: 7.012,20 eura/52.833,42 (11,31 eura/ 85,21 kn po m2)
 4. k.č.br. 2330/13 – Livada Vašarište, površine 620 m2,
  Početna cijena iznosi: 7.012,20 eura/52.833,42 (11,31 eura/ 85,21 kn po m2)
 5. k.č.br. 2330/14 – Livada Vašarište, površine 620 m2,
  Početna cijena iznosi: 7.012,20 eura/52.833,42 (11,31 eura/ 85,21 kn po m2)
 6. k.č.br. 2330/16 – Livada Vašarište, površine 620 m2,
  Početna cijena iznosi: 7.012,20 eura/52.833,42 (11,31 eura/ 85,21 kn po m2)
 7. k.č.br. 2330/17 – Livada Vašarište, površine 620 m2
  Početna cijena iznosi: 7.012,20 eura/52.833,42 (11,31 eura/ 85,21 kn po m2)

  i građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Vrpolje u Ulici Josipa Matasovića na
  području k.o. Vrpolje upisano u zemljišno-knjižni uložak broj 1067 kod Općinskog suda u
  Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjižni odjel Slavonski Brod, označeno kako slijedi:
 8. k.č.br. 2330/7 – Livada Vašarište, površine 620m²
  Početna cijena iznosi: 7.012,20 eura/52.833,42 (11,31 eura/ 85,21 kn po m2).

Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava na natječaj je 8 dana, računajući od dana objave
Javnog natječaja u tjednom tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama Općine
Vrpolje www.vrpolje.hr.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenim omotnicama, preporučenom pošiljkom
na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana br. 1, 35210 Vrpolje uz naznaku: „Ponuda
za natječaj za kupnju nekretnina – NE OTVARAJ“.

Tekst Javnog natječaja

Odgovori

Skip to content