Javni Natječaj za imenovanje pročelnika

Na temelju članka 17. i članka 19. st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) u nastavku teksta: Zakona , Općinska načelnica Općine Vrpolje  raspisuje:

     J A V N I     N A T J E Č A J

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

Cijeli tekst Javnog natječaja

Odgovori

Skip to content