Pozivamo sve korisnike Proračuna Općine Vrpolje da dostave Programe rada te financijske planove za 2015. godinu. Pod korisnicima Proračuna Općine Vrpolje podrazumijevaju se ustanove, kudovi, klubovi, udruge i druge organizacije isključivo iz naselja s područja Općine Vrpolje,

Javni poziv udruge – 2014

Pravilnik o financiranju javnih potreba

Kriteriji vrednovanja

Prijavnica za predlaganje programa – Prijavnica u wordu

a naročito:
1. KULTURNE USTANOVE
2. AMATERSKE KULTURNE UDRUGE I POJEDINCI
3. SPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE
4. ORGANIZACIJE TEHNIČKE KULTURE
5. HUMANITARNE UDRUGE
6. UDRUŽENJE GRAĐANA
7. VJERSKE ORGANIZACIJE
8. OSTALE UDRUGE I POJEDINCI

Rok za dostavu Programa i financijskih planova za 2015. godinu, te financijskih izvješća za 2013. godinu je 22.10.2014. godine, na adresu:
OPĆINA VRPOLJE, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1, 35210 VRPOLJE

Uz okvirne Programe i Financijske planove za 2015. godinu, te Financijsko izvješće za 2013. godinu, treba dostaviti i posebni obrazac – Prijavnicu, koja se može podići u uredu Općine ili na službenoj stranici Općine: www.vrpolje.hr Korisnici Proračuna Općine Vrpolje koji ne dostave Prijavnicu s Programom, financijskim planom i izvješćem do navedenog roka neće se uzimati u obzir za financiranje u 2015. godini.

Financijska sredstva će se odobravati u skladu s Pravilnikom o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje i Kriterijima vrednovanja prijedloga programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Vrpolje. Javni poziv, Prijavnicu, Pravilnik i Kriterije možete preuzeti na službenoj stranici Općine: www.vrpolje.hr, klikom na link: Javni pozivi i natječaji.

Općinska načelnica:
Ankica Zmaić

Skip to content