BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta „GROBLJANSKA ULICA“ da Općina Vrpolje kao upravitelj započinje sa postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste „GROBLJANSKA ULICA“ u naselju Čajkovci u katastarskoj općini Čajkovci. Radovi započinju dana 22. travnja 2015. godine i od toga datuma Općina Vrpolje započinje sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30. Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 30. travnja 2015. godine od 9:00 – 10:00 sati u Društvenom domu u Čajkovcima.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ankica Zmaić, v.r.

Klasa: 340-01/15-02/4
Ur.broj: 2178/11-01/15-2
Vrpolje, 14. travnja 2015.g.  

Skip to content