JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZRADU NACRTA PRORAČUNA OPĆINE VRPOLJE ZA 2023. GODINU


Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) u pripremi
je izrada nacrta Proračuna Općine Vrpolje za 2023. godinu. Pozivamo sve fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Vrpolje i ostalu zainteresiranu javnost da se uključe u kreiranje nacrta Proračuna za sljedeću godinu sa svojim prijedlozima, mišljenjima i preporukama.

Sudjelovanje u izradi nacrta ili planiranju Proračuna Općine Vrpolje važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su usklađeni s potrebama.

Projekte koje smo započeli, a neće biti realizirani ove godine, nastavljamo u 2023.godini.

U funkciji izvršnog čelnika i odgovorne osobe za Proračun Općine Vrpolje želja mi je da se uključi što više dionika i da javnost participira u pripremi nacrta Proračuna za 2023. godinu kako bi postigli još veću transparentnost.

Prijedloge s opisom projekta dostavite u pisanom obliku na adresu Općine Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje osobno ili poštom ili elektroničkom poštom na email adresu opcina.vrpolje@gmail.com na Obrascu koji je u privitku do 15. listopada 2022. godine.

Svi prikupljeni prijedlozi koji su potpuni i pravodobni uzeti će se u razmatranje te će se u skladu s financijskim i zakonskim mogućnostima provedbe isti uvrstiti u konačni prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2023. godinu koji će se uputiti Općinskom vijeću Općine Vrpolje na usvajanje.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ankica Zmaić

Tekst Javnog poziva
Obrazac

Odgovori

Skip to content