Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2022. godini

Na temelju članka 16. Odluke o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog
pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
17/19.), objavljuje se

J A V N I P O Z I V
za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2022.
godini

Tekst Javnog poziva

Obrasci

Javni poziv otvoren je do 15. studenog 2022. godine

Odgovori

Skip to content