JN – Izrada projektne dokumentacije

Pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte da se uključe u javno nadmetanje Općine Vrpolje.
Predmet nabave je Izrada projektne dokumentacije za Rekonstrukciju i dogradnju građevine javne (sportske) namjene i nogometnih igrališta SRC CIGLANA. Rok za dostavu ponuda je do: 16.09.2021. u 14:00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje SRC CIGLANA

Odgovori

Skip to content