JN – Mobilno reciklažno dvorište

Pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte da se uključe u javno nadmetanje Općine Vrpolje za: Nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta. Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 125.000,00 kuna bez uključenog PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora je najviše 2 mjeseca. Javno otvaranje ponuda zakazano je za petak, 30.4.2021. s početkom u 13:00 sati do kada je moguće i predati ponude za ovo nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje

Odgovori

Skip to content