JN – Održavanje groblja na području Općine Vrpolje

Pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte da se uključe u ponovljeno javno nadmetanje Općine Vrpolje, a za: Održavanje groblja na području Općine Vrpolje. Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 192.000,00 kuna bez uključenog PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora je 4 godine. Javno otvaranje ponuda zakazano je za petak, 2.4.2021. s početkom u 9:00 sati do kada je moguće i predati ponude za ovo nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik – izmijenjeni

Odgovori

Skip to content