JN – Održavanje javne rasvjete

Pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte da se uključe u javno nadmetanje Općine Vrpolje, a za: Održavanje javne rasvjete na području Općine Vrpolje. Procijenjena vrijednost ove jednostavne nabave iznosi 96.000,00 kuna bez uključenog PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora je 4 godine. Javno otvaranje ponuda zakazano je za petak, 11.2.2022. s početkom u 10:00 sati do kada je moguće i predati ponude za ovo nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje

Odgovori

Skip to content