JN – Održavanje javnih zelenih površina

Pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte da se uključe u javno nadmetanje Općine Vrpolje, a za: Održavanje javnih zelenih površina na području Općine Vrpolje. Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 160.000,00 kuna bez uključenog PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora je 4 godine. Javno otvaranje ponuda zakazano je za ponedjeljak, 1.3.2021. s početkom u 14:00 sati do kada je moguće i predati ponude za ovo nadmetanje.

Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o poništenju nadmetanja

Odgovori

Skip to content