Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za ponovljeno javno nadmetanje – Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima – dogradnja i uređenje. Ponude se predaju do 16. srpnja 2018. godine zaključno u 13:30 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i naručitelja. Procijenjena vrijednost nabave s uključenim PDV-om iznosi 477.000,00 kuna.

Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content