Konačna lista reda prvenstva za davanje općinskog stana u najam

Na temelju članka 21. Odluke o davanju općinskih stanova u najam („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 8/21.) i točke VIII. Javnog poziva za davanje općinskog stana u najam,
Klasa: 371-01/21-01/13, Urbroj:2178/11-02-21-3, objavljenog dana 8. prosinca 2021. godine,
Općinska načelnica Općine Vrpolje utvrđuje

Konačnu listu reda prvenstva za davanje općinskog stana u najam

Tekst liste

Odgovori

Skip to content