Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Misija i vizija

MISIJA

Općinska uprava Općine Vrpolje treba putem svojih aktivnosti i usluga unaprijeđivati kvalitetu života i rada na cjelokupnom području, a naročito iz područja:

– osiguranja uvjeta za obavljanje i razvitak gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti od važnosti za područje općine,

– prostornog i urbanističkog planiranja, te zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– uređenje naselja, stanovanje, komunalne i druge uslužne djelatnosti,

– primarne zdravstvene zaštite,

– brigu o djeci, socijalnu skrb, odgoj i obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području,

– upravljanje općinskom imovinom.

 

VIZIJA

Infrastrukturni razvoj

– do 2014. godine završiti kompletnu izgradnju magistralnog cjevovoda te stvoriti uvjete za priključak svakog kućanstva na sustav javne vodoopskrbe,

– do 2020. godine izgraditi sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području čitave općine.

Gospodarski razvoj

– do kraja 2013. godine dovršiti radove u proizvodno-poslovnoj zoni “Vašarište” u Vrpolju,

– do 2015. godine staviti u funkciju poduzetničke zone u naseljima Čajkovci i Stari Perkovci

Turistički razvoj

– intenziviranje turističke djelatnosti s ciljem iskorištavanja bogate kulturne i povijesne baštine, te netaknute i bogate prirode.

 

KLJUČNI (STRATEŠKI) CILJEVI

1. Jačanje gospodarstva na način koji vodi značajnom i trajnom smanjenju nezaposlenosti,

2. Izgradnja infrastrukture koja je nužna za razvoj poduzetništva i mudro gospodarenje okolišem,

3. Intenzivan razvoj obrazovnih sustava na način relevantan za gospodarstvo,

4. Razvoj socijalne infrastrukture s ciljem poboljšanja položaja osjetljivih grupa društva.

Skip to content