Za srijedu, 15. svibnja 2019. godine u 20:30 sati je sazvana 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 22. sjednice  Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrpolje za razdoblje od 2018. do 2023. godine,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Vrpolje za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje,
6. Prijedlog Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke komunalnog redara Općine Vrpolje,
7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka objave Javnog natječaja za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Vrpolje,
8. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Vrpolje u 2018. godini,
9. Prijedlog  Zaključka povodom razmatranja prijedloga o financiranju mjere označavanja pasa mikročipom na području Općine Vrpolje,
10. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja prijedloga za sufinanciranje dovršetka izgradnje skloništa za životinje u vlasništvu Grada Slavonskog Broda,
11. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Pisma namjere za korištenje skloništa za životinje od Praxis-vet d.o.o. Sibinj,
12. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe od gospodina Stjepana Jakobovića iz Čajkovaca,
13. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe za donaciju od ŠK „Amater“ Strizivojna,
14. Infomracije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
15. R a z l i č i t o.

 

Skip to content