Najava 30. sjednice Općinskog vijeća

Za ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine u 20:00 sati je sazvana 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika o radu 29. sjednice  Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
 2. Prijedlog Proračuna za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2020.godinu,
 4. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje 2020.-2022. godine,
 5. Prijedlog Odluke o plaćanju članarine LAG-u „Slavonska Ravnica“ Vrpolje za 2020.godinu,
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava predviđenih za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vrpolje za 2020.godinu,
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2020.godinu,
 8. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2020. godinu,
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrpolje za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Programa socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2020.godinu,
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Vrpolje za 2020.godinu,
 12. Prijedlog Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna Općine Vrpolje za 2020. godinu,
 13. Prijedlog kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u vlasništvu Općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovinu neprofitnih organizacija na području Općine Vrpolje za 2020.godinu,
 14. Prijedlog Programa kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja Općine Vrpolje za 2020. godinu,
 15. Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za 2020.godinu,
 16. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje za 2020.godinu,
 17. Prijedlog Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje za 2020.godinu,
 18. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vrpolje za 2020. godinu,
 19. Prijedlog Programa korištenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje za 2020. godinu,
 20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Vrpolje za 2020. – 2021. godinu,
 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Vrpolje za 2020.-2022. godine,
 23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vrpolje za 2019. godinu,
 24. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2020. godinu na području Općine Vrpolje,
 25. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
 26. R a z l i č i t o.
Skip to content