O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, KLASA:910-04/20-09/32, URBROJ:524-06-03-01-01/1-20-27 od 16. lipnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0095 od 18. lipnja 2020. godine te članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), općinska načelnica Općine Vrpolje donosi

O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje
poslova na projektu „Zaželi za Vrpolje“,
UP.02.1.1.13.0095

Tekst oglasa, Izjave, Prijava na oglas

Odgovori

Skip to content