Obavijest o primjeni novih cijena pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Obavijest o primjeni novih cijena pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Očitovanje na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

  • Kontakt telefon : 049/587-810 EKO-FLOR PLUS – sjedište Oroslavje
  • Kontakt telefon : 031/586-850 EKO-FLOR PLUS – poslovnica Osijek
  • E-mail: info@eko-flor.hr

Odgovori

Skip to content