Tijekom 2018. godine smo ugovorili i započeli radove na Rekonstrukciji stare škole u poslovno – stambenu građevinu u Čajkovcima. Budući da nam uskoro slijede radovi na krovištu te postavljanje novog crijepa, a stari crijep nam nije potreban, nudimo mogućnost zainteresiranim stanovnicima da se jave i kad dođe vrijeme preuzmu stari crijep i iskoriste ga za svoje potrebe. Rok za javljanje u ured Općine Vrpolje je petak, 24. svibnja 2019. godine do kraja radnog vremena na telefon: 439-109 ili na e-mail: opcina.vrpolje@gmail.com.

Osobe koje se jave prihvaćaju da će skinuti pokrov od biber crijepa sa postojećeg krova površine od oko 435m2 i demontirati krovne prozore. U ovo je uključeno:
– skidanje crijepa i demontaža postojeća 3 krovna prozora, sa horizontalnim i vertikalnim prijenosom na gradilišnu deponiju,
– utovar crijepa i prozora u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje otpada.

Skip to content