Obavijesti umirovljenicima o podnošenju zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć (uskrsnicu) u 2022. godini

Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 9. sjednici održanoj 21. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Vrpolje u 2022. godini.

Odlukom se utvrđuje iznos pomoći i uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja zahtjeva i način isplate jednokratne novčane pomoći – Uskrsnice za umirovljenike s područja Općine Vrpolje povodom blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: ,,Uskrsnica”) sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Vrpolje za 2022. godinu i Programom socijalne skrbi na području Općine Vrpolje za 2022. godinu.

Isplata Uskrsnice umirovljenicima s područja Općine Vrpolje isplaćuje se u sljedećim iznosima:
– umirovljenicima s mirovinom do 1.500,00 kuna isplatit će se iznos od 250,00 kuna,
– umirovljenicima s mirovinom od 1.500,01 – 2.500,00 kuna isplatit će se iznos od 150,00 kuna.

Pravo na isplatu Uskrsnice imaju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Vrpolje koji su to pravo stekli do 01. ožujka 2022. godine.
Jednokratnu novčanu pomoć ili Uskrsnicu ne mogu ostvariti umirovljenici koji na adresi prebivališta ili boravišta imaju nepodmirenih financijskih obveza po bilo kojoj osnovi prema Općini Vrpolje.

Isplata Uskrsnice umirovljenicima obavlja se na njihov zahtjev na način da su uz Zahtjev dužni priložiti:

  • presliku važeće osobne iskaznice i OIB (ukoliko nije naveden u osobnoj iskaznici),
  • preslika dokaza o visini isplaćene mirovine za mjesec veljaču 2022.godine (hrvatske i/ili inozemne),
  • presliku bankovnog računa,
  • izjavu o zaštiti osobnih podataka.

    Popunjeni zahtjev s pratećom dokumentacijom podnosi se radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00 sati od 28. ožujka 2022. godine do 08. travnja 2022. godine dolaskom u službene prostorije Općine Vrpolje na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje uz pridržavanje vazećih propisa vezano uz pandemiju COVID19.

Napomena: zahtjev i izjava o zaštiti podataka mogu se preuzeti u nastavku teksta ili u službenim prostorijama Općine Vrpolje.

Tekst Odluke
Zahtjev za isplatu uskrsnice
Izjava o zaštiti podataka

Odgovori

Skip to content