Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Općine Vrpolje

Na temelju članka 8. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (“Narodne novine“
br. 76/09, 92/14. i 70/19) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 31. svibnja 2022.
godine donijela je
O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
i imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Općine Vrpolje

Tekst Odluke

Odgovori

Skip to content