Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Konjogojskoj udruzi „Mrkov“ Vrpolje

Temeljem članka 6. stavka 3. i 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 6. stavka 1. točke d). i stavka 2. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje broj 2/23) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 14. veljače 2023. godine donijela je

ODLUKU
o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Konjogojskoj udruzi „Mrkov“ Vrpolje

Tekst Odluke

Odgovori

Skip to content