Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Ravnica“ Stari Perkovci

Temeljem članka 6. stavka 3. i 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge („Narodne novine“
broj 26/15 i 37/21), članka 6. stavka 1. točke d). i stavka 2. Pravilnika o financiranju programa i projekata
udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje broj 2/23) i članka 52.
Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinska
načelnica Općine Vrpolje dana 31. kolovoza 2023. godine donijela je
ODLUKU
o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Ravnica“ Stari
Perkovci

Tekst Odluke

Odgovori

Skip to content