Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Srna“ Čajkovci-Vrpolje- Stari Perkovci

Temeljem članka 6. stavka 3. i 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21, članka 5. stavka 2. i 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/16) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 27. siječnja 2023. godine donijela je

ODLUKU
o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Srna“ Čajkovci-Vrpolje- Stari Perkovci

Tekst Odluke

Odgovori

Skip to content