Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Rimokatoličkoj župi Rođenja sv. Ivana Krstitelja Vrpolje

Na temelju članka 6. stavka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i stavka 2. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje broj 2/23) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 24. travnja 2023. godine donijela je

ODLUKU
o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Rimokatoličkoj župi Rođenja sv. Ivana Krstitelja Vrpolje

Tekst Odluke

Odgovori

Skip to content