Odluka o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20.) i
članka 52. Statuta općine Vrpolje „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22.) Općinska načelnica dana 7. prosinca 2022. godine donijelo je

O D L U K U
o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

TEKST ODLUKE

Skip to content