Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22 i 37/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 15.
veljače 2023. godine donijela je sljedeću


ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja
za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Tekst Odluke

Odgovori

Skip to content