Odlukao imenovanju Stručnog povjerenstva  za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

Na temelju članka 16. stavka 1 Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/19), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 14. veljače 2020. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju Stručnog povjerenstva
za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

Skip to content