Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – administrator projekta

Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 04/18. i 112/19.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 44/20. i 30/21.), raspisuje se

O G L A S
za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni
upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto
višeg referenta – administrator projekta

Tekst Oglasa- Viši referent-administrator projekta

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Oglas- Viši referent-administrator projekta

Odgovori

Skip to content