Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općenito

Općina Vrpolje obuhvaća naselja: Vrpolje, Čajkovce i Stare Perkovce. Naselje Vrpolje je općinsko središte i najveće naselje. Popis stanovnika iz 2021. pokazuje da Općina ima 2829 stanovnika. Općina ima ukupnu površinu od 60,5 kvadratnih kilometara. Položena je u sjeveroistočnom dijelu Brodsko-posavske županije, nadmorske visine do 90m. Točan položaj je 45o12′ sjeverno od ekvatora te 18o24′ istočno od početnog meridijana. Prostor ima povoljan geoprometni položaj – raskrižje je željezničkih i cestovnih prometnica od Zagreba prema Beogradu – odvojak prema Sarajevu i Osijeku. Regionalna i magistralna cesta povezuje Zagreb-Lipovac-Osijek. Kroz prostor Općine prolazi rječica Biđ.

Skip to content