Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dobro došli na službene stranice Općine Vrpolje

4. sjednica Općinskog vijeća

D N E V N I  R E D : 1. Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,

3. sjednica Općinskog vijeća

D N E V N I   R E D: 1.    Usvajanje Zapisnika o radu 2. Sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,2.    Prijedlog Statuta Općine Vrpolje,3.    Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća

2. sjednica Općinskog vijeća

D N E V N I  R E D : 1. Usvajanje Zapisnika o radu 1. sjednice (konstituirajuće) Općinskog vijeća općine Vrpolje,          2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednik i

1. sjednica Općinskog vijeća

D N E V N I   R E D: 1.    Izbor Mandatne komisije2.    a) Izviješće Mandatne komisije i potvrđivanje mandata članova Općinskog vijeća b) Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji

5. sjednica Općinskog vijeća

D N E V N I  R E D : 1. Usvajanje Zapisnika o radu 4. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenom

Skip to content