Savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje

Savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Vrpolje

20 listopada, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.), upućuje se JAVNI POZIV za savjetovanje…

Savjetovanje s javnošću – Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Vrpolje

Savjetovanje s javnošću – Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Vrpolje

20 listopada, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.),upućuje se JAVNI POZIV za savjetovanje s…

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

17 listopada, 2022

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br.36/15, 98/19), članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju izProračuna Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 19/17) i Odlukeo raspisivanju Javnog natječaja za obavljanje poslova…

Predano financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. rujna 2022. godine

Predano financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. rujna 2022. godine

10 listopada, 2022

Dana 7. rujna 2022. godine predano je financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. 2022. do 30.09.2022. godine putem aplikacije RKPFI-Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Tablica financijskog izvješća 1-9/2022-Općina Vrpolje Referentna stranica-Općina Vrpolje 1-9/2022 Bilješke uz financijski…

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu:“Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049, kroz trajni otvoreni poziv “Zaželi Program zapošljavanja žena – faza III”

Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu:“Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049, kroz trajni otvoreni poziv “Zaželi Program zapošljavanja žena – faza III”

10 listopada, 2022

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalnepolitike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine iUgovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda ufinancijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj:…

Odluku o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”-UP.02.1.1.16.0049

Odluku o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”-UP.02.1.1.16.0049

10 listopada, 2022

Na temelju Javnog poziva ( Klasa: 112-01/22-01/04, Urbroj: 2178-11-02-22-2) za prijam u radniodnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049,kroz trajni otvoreni poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III”, objavljenog 23. rujna2022.godine, Općinska načelnica…

Obavijest kandidatima koji su se javili na Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaželi za Vrpolje III“, UP.02.1.1.16.0049

Obavijest kandidatima koji su se javili na Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Zaželi za Vrpolje III“, UP.02.1.1.16.0049

4 listopada, 2022

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanjeposlova na projektu „Zaželi za Vrpolje III“ – UP.02.1.1.16.0049 donosi Obavijest kandidatima koji su se javili na Javni poziv za prijam u radni odnos naodređeno vrijeme za obavljanjeposlova na…

Skip to content