Plan korištenja godišnjih odmora u 2023. godini službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

Temeljem članaka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i
članka 14. stavak 1. Pravilnika o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrpolje
(„Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 5/23), Općinska načelnica Općine Vrpolje na prijedlog
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje, dana 11. svibnja 2023. godine donosi
P L A N
korištenja godišnjih odmora u 2023. godini
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

Tekst Plana

Odgovori

Skip to content