POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK-KNJIŽNIČAR

Na temelju članka 20. stavka 4. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19), Rješenja o
imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Vrpolje, donesenog od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje (Klasa : 112-
01/23-01/2, Ur.broj: 2178-11-03-23-2, od 04. kolovoza 2023. godine), Povjerenstvo za provedbu
natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA
RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK-KNJIŽNIČAR

Tekst Poziva

Odgovori

Skip to content