Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13., 73/17. i 14/19.) i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08.) Jedinstveni uravni odjel Općine Vrpolje objavljuje

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VRPOLJE ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023.

Javni uvid će se održati u trajanju od 30 dana, tj. zaključno s 24. lipnja 2019. godine

TEKST POZIVA NA JAVNI UVID

PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VRPOLJE ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023.

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Skip to content