Prethodno savjetovanje – Izgradnja nerazvrstane ceste

Naručitelj Općina Vrpolje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova za „IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI PAVE ŠRAJERA U VRPOLJU“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
– opis predmeta nabave;
– tehničke specifikacije predmeta nabave;
– kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
– kriterije za odabir ponude;
– posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima otvoreno je do 23.03.2022., na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Poveznica na prethodno savjetovanje objavljeno u EOJN


Izvještaj o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću

Odgovori

Skip to content