Prethodno savjetovanje – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i izgradnja parkirališta u Grobljanskoj ulici u Čajkovcima

Naručitelj Općina Vrpolje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu:
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i izgradnja parkirališta u Grobljanskoj ulici u Čajkovcima“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju
koja sadržava:
– opis predmeta nabave;
– tehničke specifikacije predmeta nabave;
– kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
– kriterije za odabir ponude;
– posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima otvoreno je do 20.03.2023., na
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Poveznica na savjetovanje i dokumentaciju

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odgovori

Skip to content