Prethodno savjetovanje – USLUGE IZVEDBE STALNOG POSTAVA I IMPLEMENTACIJA MULTIMEDIJE

Naručitelj Općina Vrpolje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu:
USLUGE IZVEDBE STALNOG POSTAVA I IMPLEMENTACIJA MULTIMEDIJE“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na
prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
– opis predmeta nabave;
– tehničke specifikacije predmeta nabave;
– kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
– kriterije za odabir ponude;
– posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima otvoreno je do 3.08.2022., na
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Poveznica na savjetovanje i dokumentaciju

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odgovori

Skip to content