Prezentacija obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Prezentacija obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrpolje održati će se dana 29. ožujka 2023. godine s početkom u 17,00 sati u Društvenom domu u Vrpolju na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje.

Prezentacija će se odnositi na predstavljanje koncesionara, postupanje s otpadom te način naplate javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje.

Mole se svi zainteresirani građani s područja Općine Vrpolje da se odazovu prezentaciji na kojoj će moći postaviti sva pitanja u vezi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Odgovori

Skip to content