Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Provedbeni program Općine Vrpolje 2021. – 2025.

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17), Vlada Republike Hrvatske je 2018. godine donijela Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/2018). Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim (Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine), regionalnim, odnosno županijskim (Planovi razvoja jedinica regionalne/područne samouprave za razdoblje 2021-2027.) te lokalnim (Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2021-2025.) aktima strateškog planiranja.

U skladu s navedenim, Provedbeni program Općine Vrpolje za razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Općine Vrpolje.

Tekst Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. godine

Propisani predložak za izradu Provedbenog programa (tablični dio)

Odluka o usvajanju

Tekst I. Izmjena i dopuna provedbenog programa Općine Vrpolje za razdoblje 2021.-2025. godine

Propisani predložak za izradu Provedbenog programa (tablični dio) I. izmjene i dopune

Tekst Odluke o I. Izmjenama i dopunama Provedbenog programa

Skip to content