Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje dana 22. veljače 2023. godine donosi


RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Tekst Rješenja

Odgovori

Skip to content