Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Samoupravni djelokrug poslova

Općina Vrpolje u okviru samoupravnog djelokruga:
– raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu općine Vrpolje,
– promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja
prirodnih i prostornih mogućnosti,
– vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u području predškolskog uzrasta, odgoja i
osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i sporta,
– osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenja i zaštitu
prirodnog okoliša,
– obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničke aktivnosti i korištenja prostora u
vlasništvu općine,
– osigurava uvjete za održivi razvitak komunalne djelatnosti,
– vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
– organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
– osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i
drugih interesa i potreba stanovništva,
– obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Vrpolje
– potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno
ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
– potiče aktivnosti udruga građana,
– promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
– osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
– osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
– donosi Proračun općine Vrpolje,
– obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice
za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Skip to content